Urbanisme

Planejament, gestió i disciplina urbanística. Control i seguiment de les llicencies urbanístiques i d’activitats. Planificació, redacció, adjudicació i gestió de les obres públiques.

Darrera actualització: 29.10.2021 | 09:29