Prestacions d'especial urgència

Les prestacions d'especial urgència son els ajuts que ofereix l' Agència de l'Habitatge de Catalunya per pal·liar els diferents tipus de mancançes econòmiques originades per deutes relaiconats amb l'habitatge.

Hi ha diferents tipologies en funció del deute concret:

- Prestació per al pagament del deute de rendes de lloguer.

- Prestació per al pagament del deute de rendes del lloguer derivat de l’impacte econòmic i social de la Covid19.

- Prestació per al pagament del deute de quotes d'amortització hipotecària.

- Prestació per atendre situacions de pèrdua de l'habitatge.

- Prestacions d’urgència especial.

 

 

Darrera actualització: 7.07.2022 | 12:30