Índex de Referència de Preus dels Lloguers

S'actualitza la relació dels municipis de Catalunya on és aplicable l'índex de referència de preus de lloguer d'habitatges. Aquesta actualització determina que també serà aplicable a Navarcles l’ORDRE GAH/2017 referent a aquesta mateixa eina.

Aquest Índex es podrà calcular indicant la informació següent: municipi, carrer i número i superfície construïda (dades obligatòries). D’aquesta manera, l’índex fa una mitjana de es rendes per metre quadrat d’una mostra suficient d’habitatges llogats i geolocalitzats més propers a l’adreça proporcionada i amb una superfície similar. 

Darrera actualització: 22.04.2021 | 14:46