OPO 21-01 Borsa de treball Tècnic/a Superior Arquitecte/a (FINALITZAT)

Dimecres, 24 de març de 2021

Estat del procediment: Decret constitució borsa de treball Arquitectes 

L'objecte del procediment es la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques Superiors Arquitectes mitjançant el sistema de selecció concurs-oposició lliure, per cobrir les necessitats temporals de nomenament de funcionaris interins que l'Ajuntament pugui necessitar.
El Codi de la convocatòria es OPO 21/01.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 i publicades al BOPB del dia 16-10-2018.

Darrera actualització: 10.08.2021 | 14:46