AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES DEL MUNICIPI DE NAVARCLES

Dijous, 15 de juliol de 2021 a les 20:00

La problemàtica de l’accés a l’habitatge és un tema d’actualitat arreu, també a Navarcles. Un dels col·lectius que té més complicat accedir a una residència permanent pròpia és el jovent, i és per això que des de l’Ajuntament de Navarcles s’impulsarà una nova línia d’ajudes pel pagament del lloguer, amb la intenció de promoure l’autonomia personal dels joves.

L’import de la subvenció serà del 50% del cost del lloguer mensual, amb un màxim de 208,30 euros per habitatge durant els 6 primers mesos de durada del contracte de lloguer. D’aquesta manera, a quantitat màxima a atorgar per habitatge serà de 1.250 euros.

Podran sol·licitar la subvenció per al pagament del lloguer les persones empadronades a Navarcles amb antelació mínima d’un any, d’entre 18 i 35 anys o emancipades legalment, i titulars de contractes d’arrendament d’un habitatge que es destini a residència habitual i permanent a Navarcles. Les persones que tinguin la intenció de formalitzar un contracte d’arrendament, presentin una proposta ferma de contracte per escrit i condicionada a la seva formalització en el termini màxim de dos mesos per a la concessió de l’ajuda, també podran optar-hi. Les bases complertes per optar a la subvenció es podran consultar a la web navarcles.cat.

El termini per sol·licitar aquesta línia d’ajudes al lloguer serà d’un any a partir de l’endemà que l’anunci de la convocatòria es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. Trobareu tota la informació i documents necessaris per demanar la subvenció adjunts en aquest article.

Darrera actualització: 15.07.2021 | 14:06