1970 – 2020: 50 anys de biblioteca pública a Navarcles

Dimarts, 3 de novembre de 2020 a les 12:30

Text: Llorenç Ferrer i Alòs

A finals del segle XIX, les classes populars eren conscients que la formació cultural de les persones eren la millor via de progrés. I era en els llibres on residia aquest saber i coneixement. Però no tothom hi tenia accés, d’aquí la necessitat de crear un espai on poder guardar els llibres i posar-los a disposició de tothom per poder accedir a la cultura. Així naixien les biblioteques. L’Escola Dominical, el Centre Català Autonomista i la Societat Coral Harmonia que eren les entitats més importants fins al 1930, tenien senzilles biblioteques pels seus socis. Eren però iniciatives modestes que no van reeixir. Potser durant la Guerra va haver-hi algun intent però no va durar. Després de la Guerra, la iniciativa de fer una biblioteca va venir de la gent que feia la revista TINET, més preocupats per la cultura que el mateix Ajuntament, que tenia altres maldecaps.

Van crear una junta pro-biblioteca i van encarregar, el 1956, un avantprojecte als arquitectes Oriol Bohigas i Josep M. Martorell, que aleshores eren molt joves i que serien i importants arquitectes en el futur. La iniciativa no va reeixir, però l’Ajuntament ja tenia el missatge de què Navarcles havia de tenir una biblioteca. On instal·lar-la? Una primera idea foren els baixos de la casa que l’Ajuntament tenia a la plaça Sant Valentí però no va prosperar. Va caldre esperar una carambola.

La construcció de les noves escoles nacionals al camp de futbol, va alliberar els baixos de l’actual edifici de l’Ajuntament. Les oficines de l’Ajuntament que estaven al pis de dalt va passar als baixos i el 16 de novembre de 1970 s’inaugurava la primera biblioteca al pis de dalt de l’Ajuntament, ja formant part de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Antònia Cesari en fou la primera bibliotecària.

El creixement de l’activitat de l’Ajuntament va fer que la institució necessités el pis de dalt i, per això, calia buscar una nova ubicació per la biblioteca. La construcció del nou edifici a la cantonada de la carretera amb el carrer Fortià Solà permetia tenir un pis més ampli i amb més condicions on ubicar la biblioteca. El nou espai es va inaugurar el 16 de novembre de 1987.

Els canvis que es produïen en la concepció de les biblioteques i la idea de concentrar en un sol espai tota l’activitat cultural, va portar al disseny de La Creueta Centre Cultural, dins del qual la biblioteca havia de tenir un destacat paper. El nou edifici es va inaugurar el 23 d’abril de 2011. Els temps canvien però igual que els obrers i les classes populars de finals del segle XIX, la cultura i la formació són fonamentals pel progrés humà i la biblioteca continua jugant un paper fonamental en aquest sentit. Que per molts anys!

Darrera actualització: 03.11.2020 | 12:52