Ajuda extraordinària per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la COVID-19 i per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària

Dimecres, 4 de d’agost de 2021 a les 10:00

Amb la finalitat de pal·liar els efectes negatius de la crisi oberta amb la COVID-19, el Govern de la Generalitat ha adoptat diverses mesures econòmiques i pressupostàries, fiscals i financeres, sanitàries, procedimentals i d'intendència general.

Una de les mesures preses va ser la convocatòria extraordinària per a l'any 2021 per a la concessió de l'ajuda adreçada a les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària. Concretament, la mesura estava adreçada a les persones que havien estat en aquestes situacions almenys 1 dia en el període de l'1 al 31 de desembre de 2020 i va cobrir el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020.

Amb la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre de 2021 i de les prestacions extraordinàries esmentades, s'ha vist convenient aprovar una nova ajuda en el mateix sentit, aquest cop per les persones que s'hagin trobat en ERTO conseqüència de la COVID-19 o amb contracte fix discontinu almenys 1 dia entre l'1 i el 31 de maig de 2021. Per determinar l'import de l'ajuda, es tindrà en compte el període entre l'1 de gener de 2021 i el 31 de maig de 2021.

Aquesta ajuda pretén ser un complement per a pal·liar en part la disminució d'ingressos i contribuir a mantenir, tant com es pugui, un nivell de vida digna per a les persones beneficiàries. Els tràmits per optar a la nova prestació s'hauran de dur a terme a través de la web https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajut_extraordinari_ERTO?category=76e874fa-a82c-11e3-a972-000c29052e2c, i podeu consultar-ne les bases al document adjunt.

Darrera actualització: 04.08.2021 | 21:45