Consulta pública per a la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament àmbit “DRESCA” - CADUCAT

Dijous, 14 de juliol de 2022 a les 00:00

Es porta a consulta per la participació dels ciutadans, d’acord amb allò establert a l’article 22del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament àmbit “DRESCA”, que te per objecte la transformació de l’ús del sól d’industrial a residencial.

Adjuntem: Memòria

                 Plànol

                 Formulari de suggeriments

Període de consulta:  15 de juliol al 15 de setembre

 

 

Darrera actualització: 21.11.2022 | 08:52