Consulta sobre l'ordenança de sequera

Dimarts, 6 de febrer de 2024

L’Ajuntament te la voluntat d’aprovar una ordenança de sequera per tal de regular les mesures aplicables al servei i als seus usuaris en situacions com l’actual d’escassetat, amb la finalitat de garantir el control, el compliment de les dotacions màximes i la resta de limitacions aplicables a l’ús de l’aigua en cada escenari.

La Llei 39/2015 estableix que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança es realitzi un tràmit de consulta pública a través del portal web municipal amb l’objectiu de recollir l’opinió de ciutadans i organitzacions més representatives i afectades per la norma i sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

S'adjunta en aquesta pàgina el contingut del decret que amplia la informació al respecte.

El termini de presentació de suggeriments o aportacions serà de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al e-tauler.
Les propostes o suggeriments es podran presentar a la següent adreça de correu electrònica participa@navarcles.cat indicant a l’assumpte la referència de l’expedient X2024000165.
L’objectiu és facilitar a tota la ciutadania la participació en el procés previ a l’elaboració de l’ordenança municipal. Totes les aportacions es tindran en consideració i serviran per enriquir i millorar la norma tot i que no tindran caràcter vinculant.

Darrera actualització: 5.02.2024 | 10:33