OPO 23-01 Tresorer/a

Divendres, 3 de març de 2023

Estat del procediment:  Acords tribunal, resultats procés selectiu i proposta nomenament tresorera en règim d'interinitat 

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió  en règim de funcionari/a interí/ina  de una plaça de tresorer/a vacant a la plantilla de l'Ajuntament.
El Codi de la convocatòria es OPO 23/01.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 amb les modificacions aprovades en sessió de la Junta de Govern Local del dia 26-7-2022 i publicat el text refós al BOPB del dia 08-08-2022.

Darrera actualització: 3.03.2023 | 13:39