OPO 22-05 Auxiliar Equipaments Esportius (FINALITZAT)

Divendres, 23 de setembre de 2022

Estat del procediment: Contractació i constitució borsa de treball.

L'objecte del procediment de selecció de personal que es convoca és per la provisió  en règim de personal laboral fix de un/a auxiliar equipaments esportius mitjançant el sistema de selecció  concurs-oposició lliure, en execució de l'oferta pública d'ocupació 2019.
El Codi de la convocatòria es OPO 22/05.
Aquesta convocatòria es regirà també per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 amb les modificacions aprovades en sessió de la Junta de Govern Local del dia 26-7-2022 i publicat el text refós al BOPB del dia 08-08-2022.

Darrera actualització: 29.12.2022 | 10:29