OPO 20-09 Vigilant (FINALITZAT)

Dijous, 6 d’agost de 2020

Estat del procediment: Nomenament i constitució borsa de treball 

Aquestes bases específiques tenen per objecte la regulació del procediment per la provisió definitiva d’una plaça de VIGILANT, en règim de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs-oposició, modalitat lliure.

Aquesta plaça es convoca dins l’Oferta d’Ocupació Pública 2020 apartat: Taxa de reposició, d’acord amb l’article 19.Ú. apartat dos de la Llei 26/2018 de Pressupostos Generals de l’Estat.

El codi d’aquesta convocatòria és OPO 20/09.

Aquesta convocatòria es regiran també en tot el no regulat aquí, per les Bases Generals de processos de selecció de l’Ajuntament de Navarcles aprovades en sessió de la junta de Govern Local del dia 2-10-2018 i publicades al BOPB del dia 16-10-2018.
 

Darrera actualització: 14.05.2021 | 09:56