Ple ordinari 31/07/2018

Dimarts, 31 de juliol de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior 29/05/2018

1.2.-DICTAMEN Aprovació compte general 2017

1.3.-DICTAMEN Rectificació Padró Municipal Habitants1-1-2018

1.4.-DICTAMEN Acord AprovacióInicial DUPROCIM

1.5.-Ratificació Resolució d’Alcaldia 2018DECR000195 de nomenament de la persona idònia per portar el Registre Civil de Navarcles durant el temps de baixa de la titular

1.6.-Adhesió declaració de Castellà del Vallès Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

1.7.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte ple informe morositat segon trimestre 2018

2.2.-Donar compte Ple Contractació urgència 39355277T com a Auxiliar Administrativa Serveis Socials en data 29/05/2018 mitjançant un contracte laboral d'interinitat fins que torni la seva titular

2.3.-Donar compte al ple de la contractació en règim laboral temporal d'urgència Sr. Eloi Valls Saraiva efectes 02/07/2018

2.4.-Donar compte al Ple de la contractació d'urgència de 39384173P com a Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca en data 11/06/2018

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:50