Ple ordinari 30/05/2017

Dimarts, 30 de maig de 2017 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta ordinària de la sessió de data 28/03/2017 i de la sessió extraordinària de data 25/04/2017

1.2.-Dictamen modificacióarticles 51 i 54 ROM

1.3.-Presa possessió Eduardo Blanco

1.4.-Presa raó renuncia càrrec regidor Eduard Padrós 

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Assabentat certificat JGL 6-4-17 contractació RUBIK 

2.2.-Assabentat resolució alcaldia contractació

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.1.-Moció presentada per ERC referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 14:00