Ple ordinari 30/01/2024

Dimarts, 30 de gener de 2024 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 21/12/2023

1.2.- Dictamen aprovació Pla anual contractació 2024

1.3.-  Dictamen aprovació inicial pressupost exercici 2024

1.4.- Proposta aprovació inicial plantilla de personal per a l'exercici 2024

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

3.2.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 32/2023, 01/2024, 02/2024 que corresponen a les sessions dels dies 21/12/2023, 09/01/2024, 16/01/2024, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 1.02.2024 | 13:19