Ple ordinari 30/01/2018

Dimarts, 30 de gener de 2018 a les 00.00 h

ORDREDEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: Ordinària 28/11/2017, Extraordinària 20/12/2017 i Extraordinària Urgent 09/01/2018

1.2.-DICTAMEN Aprovació expedient contractació nou edifici al complex piscines

1.3.-DICTAMEN Extinció contracte Agustí Pastisser SL explotació bar-Piscines

1.4.-DICTAMEN Aprovar l'ampliació de la delegació de funcions en l'ORGT (multes coercitives)

1.5.-DICTAMEN Donar conformitat inici expedient de desagrupació lloc de treball d'Intervenció aprovat ple Artés

1.6.-DICTAMEN Compromís ajuntament fer-se càrrec despeses parking

1.7.-DICTAMEN Reconeixement extrajudicial de crèdit 01.2018

1.8.-Ratificació acord JGL 12/12/17 aprovació Pla Local de Joventut Navarcles anys 2017-2020

2.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.-B. SECCIÓ DE CONTROL

3.1.-Donar compte al ple resolucions contractacions Escola Bressol

4.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

5.-Moció presentada per la CUP per demanar el desenvolupament del "transport sota demanda" a Navarcles

6.-Moció presentada per la CUP per la instal.lació de papereres de recollida selectiva a Navarcles

7.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:53