Ple ordinari 29/05/2018

Dimarts, 29 de maig de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27/03/2018

1.2.-DICTAMEN Adjudicació contracte obres nou complex piscines a Arcadi Pla

1.3.-DICTAMEN Aprovació dues festes locals 2019

1.4.-DICTAMEN Modificació de crèdits 4.18 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1.5.-DICTAMEN Ahesió a l'associació municipis porta a porta

1.6.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte ple informe morositat primer trimestre 2018

2.2.-Donar compte obligacions trimestrals primer trimestre 2018

2.3.-Donar compte liquidació 2017

2.4.-Donar compte al ple de resolucions alcaldia de noves contractacions Escola Bressol

2.5.-Donar compte al ple de les contractacions d'urgència per substitució del professor Dani Huertas

2.6.-Donar compte al ple acomiadament causes objectives Josep LLuís Piedra Gómez efectes 30/04/2018

2.7.-Donar compte al ple de la contractació d'urgència Sra. Encarna Pareja efectes 02/05/2018

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.1.-Moció ERC per recuperar el poder adquisitiu del sistema públic de pensions

3.2.-Moció CUP celebració acte públic reparació de la memòria dels navarclins jutjats pel franquisme

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:51