Ple ordinari 29/03/2022

Dimarts, 29 de març de 2022 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 25/01/2022 (sessió ordinària) i 01/02/2022 (sessió extraordinària)

1.2.- Dictamen aprovació 2ª pròrroga contracte serveis recollida residus porta a porta

1.3.- Dictamen aprovació del canvi d'adscripció de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) Navarcles_Sant Fruitós

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d'alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

3.1.- Donar compte decret 2022DECR000050 - DECRET aprovació Pla de Seguretat i Salut obres d'urbanització del carrer adjacent i entorn CAP Navarcles

3.2.- Donar compte decret 2022DECR000065 - Decret contractació laboral temporal urgent professora de música

3.3.- Donar compte decret 2022DECR000071 - DEC contractació laboral temporal urgent professor de música de reforç

3.4.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

3.5.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 1, 2, 3, 4 i 5, que corresponen a les sessions dels dies 11/01/2022, 25/01/2022, 08/02/2022, 22/02/2022 i 08/03/2022, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D'ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.03.2022 | 10:39