Ple ordinari 28/11/2023

Dimarts, 28 de novembre de 2023 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 02/11/2023

1.2.- DICTAMEN Aprovació conveni marc en temes d'enginyeria

1.3.- DICTAMEN Modificacio estatuts Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

1.4.- DICTAMEN Aprovació i adhesió al II Pla Comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectaiva (2023-2027)

1.5.- Ratificar decret 2023DECR000627 publicació definitiva anunci licitació DOU

2.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

3.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d’alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

3.1.- Donar compte informe intervenció sobre les Obligacions trimestrals Subministrament d’Informació al Ministeri d’Hisenda i als controls envers la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, corresponent al 3r trimestre de 2023

3.2.- Donar compte informe morositat 3T 2023

3.3.- Donar compte decret 2023DECR000601 - Aplicació increment personal 0,5%

3.4.- Donar compte decret 2023DECR000622 - Correcció exposició pública DOUE i perfil

3.5.- Donar compte al Ple acord JGL 02/11/2023 Aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres "Condicionament energètic edifici Mas Aguilar"

3.6.- Donar compte al Ple acord JGL 07/11/2023 Aprovació Pla de Seguretat i Salut contracte obres de “actuacions de manteniment i conservació de la llera pública d’un tram del riu Calders”

3.7.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

3.8.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 24, 25, 26 i 27, que corresponen a les sessions dels dies 24/10/2023, 02/11/2023, 07/11/2023 i 14/11/2023, respectivament.

4.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

5.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.11.2023 | 13:01