Ple ordinari 28/11/2017

Dimarts, 28 de novembre de 2017 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS 29-09-2017 i24-10-2017

1.2.-DICTAMEN aportació del dèficit explotació del servei de sanejament exercici 2016 a la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament

1.3.-DICTAMEN aprovació expedient Modificació de crèdit 10/2017

1.4.-DICTAMEN aprovacio inicial MP 24 instat per Carles Riba

1.5.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte informes morositat tercer trimestre 2017

2.2.-Donar compte obligacions trimestrals tercer trimestre 2017

2.3.-Donar compte Resolució d'Alcaldia aprovació llista nomenats en el procés selectiu de tècnic de gestió

2.4.-Donar compte Decret Contractació 3er classificat Treballadora Social

2.5.-Donar compte Decrets Contractació auxiliar escola bressol

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:56