Ple ordinari 28/05/2019

Dimarts, 28 de maig de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/03/2019

1.2.-DICTAMEN Modificació canon contracte concessió gestio parc del llac i actualització inventari

1.3.-Ratificar decret 2019DECR000159 -Nomenament persona idònia encarregada Registre Civil i el seu suplent

1.4.-Moció d'Alcaldia per donar suport al cos de la guàrdia municipal

1.5.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte informe morositat 1r trimestre 2019

2.2.-Donar compte Ple obligacions trimestrals 1T 2019

2.3.-Donar compte decret 2019DECR000118 -DECRET Aprovació Pla de Seguretat i Salut Annex 2 nou complex piscines

2.4.-Donar compte decret 2019DECR000144 -Aprovació de la liquidació del Pressupost Municipal exercici 2018

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:41