Ple ordinari 27/11/2018

Dimarts, 27 de novembre de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de les actes de les sessions anterior de data 25/09/2018 i 30/10/2018

1.2.-DICTAMEN aprovació inicial ordenança recollida selectiva residus municipals

1.3.-DICTAMEN Acords mesa negociació per incloure a l'acord de condicions de treball del personal de l'ajuntament

1.4.-DICTAMEN compromís pagament dèficit mancomunitat sanejament any 2017

1.5.-DICTAMEN modificació de crèdit 11/18 (incorporació de romanent)

1.6.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte informe morositat tercer trimestre 2018

2.2.-Donar compte línies fonamentals pressupost 2019

2.3.-Donar compte obligacions trimestrals tercer trimestre 2018

2.4.-Donar compte decret 2018DECR000337 -Decret contractació urgència administrativa per acumulació tasques

2.5.-Donar compte decret 2018DECR000361 -Decret contractació temporal 77747090Y professor/a de música mitjançant contracte d'interinitat en substitució de 39312727T mentre estigui en situació d'Incapacitat Temporal.

2.6.-Donar compte decret 2018DECR000390 -Decret sol.licitud DGAL acumulació de la funcionària d'habilitació nacional Montserrat Casas de plaça d'intervenció

2.7.-Donar compte decret 2018DECR000430 -Decret ratificació interposició recurs contenciós contra Departament d'Ensenyament

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

3.1.-Moció Grups Polítics Municipals Plataforma SOS Menjadors Escolars

3.2.-Moció presentada per la CUP canvi de nom de la pl. Dr. Fleming per pl. U d'Octubre

3.3.-Moció presentada per la CUP per declarar Navarcles municipi antifeixista

3.4.-Moció presentada per la CUP per demanar APP de l'ajuntament de Navarcles

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:45