Ple ordinari 27/03/2018

Dimarts, 27 de març de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 30/01/2018

1.2.-DICTAMEN adhesió xarxa ciutats amigables

1.3.-DICTAMEN d'adhesió de l'Ajuntament de Navarcles al sistema d'adquisició centralitzada de l'ACM

1.4.-DICTAMEN Comissió Informativa del Ple modificació plantilla personal 2018 creació plaça enginyer

1.5.-DICTAMEN Bonificació quota ICIO per la llicència obres OMj 2017/000038/0806 a nom d'Institució Benèfica Amics dels Avis

1.6.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Informe morositat quart trimestre 2017

2.2.-Donar compte obligacions trimestrals quart trimestre 2017

2.3.-Donar compte Ple Decret 2018DECR000029 aprovació Pla de Seguretat i Salut enderroc parcial cases mestres

2.4.-Donar compte pla pressupostari 2019-2021

2.5.-Donar compte al ple de la contractació de 39372503E en règim de laboral temporal mitjançant contracte de relleu com a candidat que ha obtingut major puntuació en el procés selectiu de jardiner.

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:52