Ple ordinari 26/03/2019

Dimarts, 26 de març de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 22/01/2019

1.2.-DICTAMEN designació jutge de Pau

1.3.-DICTAMEN Aprovació nova distribució d'aportacions a la Mancomunitat de Municipis del Bages pel Sanejament exercicis 2013, 2014 i 2016.

1.4.-DICTAMEN Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit 01.19

1.5.-DICTAMEN Aprovació bonificació ICIO Generalitat

1.6.-Adhesió de la Declaració la Declaració de Sant Fruitós de Bages les ciutats i pobles davant el repte de l’Agenda 2030

1.7.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte informe morositat quart trimestre

2.2.-Donar compte pla pressupostari 2020-2022

2.3.-Donar compte obligacions trimestrals quart trimestre 2018

3.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

4.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:43