Ple ordinari 26/01/2021

Dimarts, 26 de gener de 2021 a les 19:00

ORDRE DEL DIA 

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors de data 24/11/2020 (ordinària) i 16/12/2020 (extraordinària)

1.2.- DICTAMEN aprovació inicial modificació puntual 1 PP3 La Planota

1.3.- DICTAMEN aprovació modificació acord de les condicions específiques dels vigilants

1.4.- DICTAMEN aprovació conveni amb Sant Fruitos de Bages aula associada escola música i arts

1.5.- DICTAMEN aprovació Pla Local de Joventut 2021-2024

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció que presenta el grup municipal CUP-AMUNT per garantir plenament el dret a l'avortament a la Catalunya Central

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

4.1.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria sobre la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4rt trimestre)

4.2.- Donar compte decret 2020DECR000526 - Contractació urgent  Educadora Aula Socioeducativa

4.3.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde des de l'anterior donació de compte al Ple municipal

4.4.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 16, 17, 18 i 19 que corresponent a les sessions dels dies 17/11/2020, 01/12/2020, 15/12/2020 i 29/12/2020

5.- INFORME ALCALDIA I DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 28.05.2021 | 09:00