Ple ordinari 25/09/2018

Dimarts, 25 de setembre de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 31/07/2018

1.2.-DICTAMEN aprovació conveni delegació de competències Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

1.3.-DICTAMEN adequacions retributives personal laboral

1.4.-DICTAMEN modificació ordenança municipal tinença animals domèstics identificació ADN caní

1.5.-DICTAMEN adhesió al Pla comarcal LGTBI 2018-2021

1.6.-DICTAMEN Nomenament representant de l'ajuntament a la Junta General AMSA

1.7.-DICTAMEN Autorització de l'ajuntament de Navarcles a l'empresa AMSA com a mitjà propi

1.8.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

1.9.-DICTAMEN Modificació de crèdit 8/2018, modalitat suplement de crèdit

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte al ple de la contractació en règim laboral temporal d'urgència 39408593W efectes 01/08/2018

2.2.-Donar compte al ple contractació temporal urgència 39405145G professor música efectes 03/09/201

2.3.-Donar compte al ple contractació urgència educadores Aula Socioeducativa 2018-2019

2.4.-Donar compte Reolució alcaldia contractació professora música Gemma Rosell

3.-PRECS I PREGUNTES

4.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:47