Ple ordinari 24/09/2019

Dimarts, 24 de setembre de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.-Aprovació de l'acta de la sessió anterior del dia 30/07/2019

1.2.-DICTAMEN modificació de crèdits 8/2019 mitjançant transferències de crèdit

1.3.-Dictamen creació grups de treball_Govern obert

1.4.-ASSUMPTES SOBREVINGUTS

2.-B. SECCIÓ DE CONTROL

2.1.-Donar compte decret 2019DECR000439 -Línies fonamentals pressupost 2020

3.-Donar compte informe morositat 2n trimestre 2019

4.-Donar compte obligacions trimestrals 2T 2019

5.-MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

6.-Moció presentada pel Grup municipal Socialista per instar al Ple a demanar subvencions al PUOSC 2020-2024

7.-PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:35