Ple ordinari 02/11/2023

Dijous, 2 de novembre de 2023 a les 19:00

ORDRE DEL DIA

1.- A. SECCIÓ DISPOSITIVA

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 26/09/2023

1.2.- DICTAMEN Aprovació xifra padró habitants a 1 de gener de 2023

1.3.- DICTAMEN aprovació provisional Modificació Ordenances Fiscals 2024

1.4.- DICTAMEN aprovació plecs per l'adjudicació del contracte de serveis de recollida de residus del municipi de Navarcles.

1.5.- DICTAMEN d'aprovació i adhesió al Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca del Bages, 2022-2026

2.- MOCIONS DELS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS

2.1.- Moció presentada pels grups municipals NECP-C, CM i PSC-CP per garantir els drets de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i el reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació especial

2.2.- Moció presentada per NECP-C per la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional

3.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.- B. SECCIÓ DE CONTROL

Donar compte específica dels acords de la junta de govern local i resolucions d’alcaldia de nomenament i contractació de personal, i d’altres que la legislació estableix aquest tràmit:

4.1.- Donar compte decret 2023DECR000562 - Decret modificació nomenaments tinents d'Alcalde (expedient X2023001270)

4.2.- Donar compte decret 2023DECR000562 - Decret modificació composició de la Junta de Govern Local  (expedient X2023001270)

4.3.- Donar compte de les resolucions dictades per l'alcaldessa des de l'anterior donació de compte al ple municipal.

4.4.- Donar compte de les actes aprovades de la Junta de Govern Local núm. 19, 20, 21, 22 i 23, que corresponen a les sessions dels dies 19/09/2023, 26/09/2023, 03/10/2023, 10/10/2023 i 17/10/2023, respectivament.

5.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA I DE LES DIFERENTS REGIDORIES SOBRE L'ACTIVITAT MUNICIPAL PORTADA A TERME DES DE LA DARRERA SESSIÓ

6.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 30.10.2023 | 11:08