Ple extraordinari 30/10/2018

Dimarts, 30 d'octubre de 2018 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-DICTAMEN Aprovació rectificació error aritmètic adequacions retributives

2.-DICTAMEN modificació ordenances fiscals any 2019

3.-DICTAMEN Modificació Ordenança Fiscal IBI 2019

4.-DICTAMEN Modificació Ordenança fiscal IAE 2019

5.-DICTAMEN Modificació Ordenança OF 4.10 subministrament aigua

6.-DICTAMEN Modificació Ordenança fiscal Regadiu 2019

7.-DICTAMEN Modificació Ordenança F. escombraries, retirada vehicles i guals 2019

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:46