Ple extraordinari 29/10/2019

Dimarts, 29 d'octubre de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-DICTAMEN modificació ordenances fiscals 2020

2.-DICTAMEN aprovació modificació Ordenança fiscal 1.1 IBI any 2020

3.-DICTAMEN aprovació modificació Ordenança fiscal 1.2 IAE i 1.3 IVTM any 2020

4.-DICTAMEN aprovació modificació Ordenança fiscal 1.5 ICIO any 2020

5.-DICTAMEN aprovació inicial ordenança prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari pel servei de subministrament d'aigua

6.-DICTAMEN aprovació inicial ordenança prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari del servei de clavegueram

7.-DICTAMEN aprovació retribució lloc de treball Tècnic Esports

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:32