Ple extraordinari 27/07/2023

Dijous, 27 de juliol de 2023 a les 17:00

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació del compte general exercici 2022

2.- Dictamen d'aprovació provisional Modificació Puntual número 30 de les NNSS de planejament de Navarcles amb l’esmena incorporada a la documentació gràfica (plànol O6.3 i plànol pàgina 21)

3.- Dictamen aprovació modificació plantilla i RLLT 2023

4.- Dictamen aprovació festes locals 2024

5.- Ratificar decret adhesió 2a pròrroga acord marc ACM energia elèctrica

Darrera actualització: 27.07.2023 | 10:15