Ple extraordinari 22/06/2021

Dimarts, 22 de juny de 2021 a les 18.00 h

ORDRE DEL DIA

1.- Presa possessió al càrrec de regidora Alba Pérez Subirana

2.- DICTAMEN aprovació inicial rectificació inventari bens a 30-4-2021

3.- DICTAMEN designació Jutge de Pau substitut

4.- DICTAMEN suspensió atorgament urbanístiques àmbit DRESCA

Darrera actualització: 30.09.2021 | 13:31