Ple extraordinari 17/07/2023 (cartipàs)

Dilluns, 17 de juliol de 2023 a les 17:00

ORDRE DEL DIA

1.- PROPOSTA Periodicitat de les sessions del Ple i de la JGL

2.- PROPOSTA Composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa Permanent

3.- PROPOSTA Designació representants Ajuntament Navarcles a organismes i consorcis

4.- PROPOSTA Règim de dedicació i retribució dels càrrecs electes

5.- PROPOSTA Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia i a la JGL

6.- PROPOSTA Composició grups polítics municipals i composició junta de portaveus

7.- PROPOSTA Aprovació modificació de crèdit 6.23 modalitat crèdit extraordinari

8.- PROPOSTA Nomenament del Jutge de Pau titular

9.- Donar compte de les Resolucions d'Alcaldia següents:

9.1.- Donar compte decret 2023DECR000360 - Àrees i delegacions regidories

9.2.- Donar compte decret 2023DECR000362 - Composició Junta Govern Local mandat 2023-2027

9.3.- Donar compte decret 2023DECR000372 - Nomenaments tinents d'Alcalde

9.4.- Donar compte decret 2023DECR000409 - Delegacions Alcaldia a Junta de Govern

 

Darrera actualització: 14.07.2023 | 18:43