Ple extraordinari 05/07/2019

Divendres, 5 de juliol de 2019 a les 00.00 h

ORDRE DEL DIA

1.-PROPOSTA Periodicitat de les sessions del Ple i de la JGL

2.-PROPOSTA Composició de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Informativa Permanent

3.-PROPOSTA Designació representants a organismes i consorcis

4.-PROPOSTA Indemnitzacions, retribucions i règim de dedicació dels càrrecs electes

5.-PROPOSTA Designació de representants de la Corporació als Consells Escolars i al Consell Escolar Municipal

6.-PROPOSTA Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia i a la JGL

7.-Donar compte constitució grups polítics municipals i composició junta de portaveus

8.-Donar compte de les resolucions d’alcaldia següents:

8.1.-Donar compte decret 2019DECR000331 -Nomenament dels regidors delegats d'alcaldia

8.2.-Donar compte decret 2019DECR000357 -Decret alcaldia nomenament Tinents d'Alcalde

8.3.-Donar compte decret 2019DECR000358 -Decret Alcaldia constitució Junta Govern Local i delegacions alcaldia

Darrera actualització: 04.05.2020 | 13:39