Possibles nous usos del Mas Aguilar - CADUCAT

Dijous, 10 de novembre de 2022

El Mas Aguilar

L’Ajuntament de Navarcles organitza un procés per conèixer l’opinió del navarclins i navarclines sobre els usos que es podria donar al Mas Aguilar.

Aquest procés consultiu tindrà lloc durant el mes de novembre i es podrà manifestar l’opinió a través de la web municipal fins el dia 20 de novembre de 2022

Per qualsevol consulta podeu dirigir-vos a participa@navarcles.cat

Ressenya històrica

Les masies a Navarcles no es trobaven aïllades al camp, sinó que estaven ubicades al costat del camí ral.

L'edifici anomenat Mas Aguilar, declarat bé d'interès històric local, és una important masia de Navarcles que va sorgir del procés de recomposició de masies que es va fer a Catalunya després de la Pesta Negra al segle XIV. El 1338, la masia pertanyia a Berenguer Puget, el 1406 a Francesc Corominas, segurament perquè una nova família havia ocupat una masia que hauria d'haver quedat buida amb la pesta. L´any 1507 la masia va pertànyer a Bernat Aguilar, i sabem que el que serà el futur Mas Aguilar era la suma de les masies Puget i Maurell i, més endavant, d´una porció del Mas Torra.

Després de moltes vicissituds i crisis de la propietat, el 1988 la família Tragant, última propietària, ho va vendre a l'Ajuntament.

No es disposa de cap inventari que ho permeti analitzar arquitectònicament en el passat, només la llinda de la portalada d'entrada, ben dibuixada en un arc de mig punt, i que a la clau trobem gravada la data de 1590.

El Mas Aguilar tancava el carrer Ample, i tenia una torre de defensa que posteriorment va ser tallada per homogeneïtzar la teulada.

Per les seves característiques constructives sembla que al segle XVIII hi va haver una important reconstrucció, en què la planta de la masia estava formada per tres crugies i posteriorment es va adossar, pel costat est, una nova crugia sent la planta actual rectangular.

L'Ajuntament, durant la República, va comprar el pati que hi havia davant del mas per convertir-lo en l'actual plaça Aguilar.

Al llarg del temps s'han realitzat diverses ampliacions i annexions adossades al cos principal. Originalment l’edifici disposava d’una planta pràcticament quadrada amb tres crugies interiors formant un volum compacte i un cos annex auxiliar on quedava localitzada la cisterna d’aigües de la masia; posteriorment es va ampliar la planta, quedant la planta de forma rectangular amb quatre crugies interiors i l'actual cisterna.

En els darrers anys s’ha fet obres d’intervenció substituint els sostres entremitjos i la teulada.

L’estat actual

L’edifici consta de tres plantes 

Superfície construïda planta baixa                          276,60 m2         

Superfície construïda planta primera                     238,20 m2         

Superfície construïda planta segona                      256,20 m2

Superfície construïda total                                       771,00 m2                                      

Ara l’edifici, sense distribució interior, no té un ús definit

El nous usos

Amb la intenció de la revitalització del cas antic, el manteniment  i impuls del patrimoni arquitectònic s’ha pensat ,amb la rehabilitació i posada en funcionament de l’edifici sota paràmetres de sostenibilitat, imatge integrada de l’edifici a l’entorn ,la inclusió social i la regeneració urbana

També en  aquest sentit s’està redactant el projecte d’urbanització de les places Aguilar i General Prim generant un impacte revitalitzador i regenerador en aquest àmbits

La qualificació del sòl on s’emplaça és C3 ( equipament ) , és per aquest motiu que els usos han de tenir un carácter cultural-asociativo , educatiu, esportiu, sanitari assistencial

Com participar-hi .

Pots enviar-nos  el formulari  a  participa@navarcles.cat fins el dia 20 de novembre . La teva opinió és important

Darrera actualització: 21.11.2022 | 08:53