Consulta sobre la modificació de la ordenança municipal d'obres. - FINALITZADA

Divendres, 23 de febrer de 2024

 

CONSULTA FINALITZADA

Es porta a consulta de la ciutadania la modificació de l'actual ordenança municipal d'obres.

TERMINI: DES DEL 31 DE GENER AL 22 DE FEBRER

L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques estableix que, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de reglament/ordenança, caldrà substanciar una consulta pública prèvia, a través del portal web de l’Administració competent, per recollir l’opinió  dels subjectes i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma i/o modificació, sobre els següents aspectes:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 

S'adjunta en aquesta pàgina l'anunci que amplia tota la informació al respecte, i el decret que n'autoritza la consulta popular.

El termini de presentació de suggeriments o aportacions serà de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al e-tauler.  Les propostes o suggeriments es podran presentar a la següent adreça de correu electrònica participa@navarcles.cat indicant a l’assumpte la referència de l’expedient X2024000028. 

Darrera actualització: 2.02.2024 | 11:11