Avanç de planejament modificació puntual núm. 29 àmbit Molí d’en Serra - CADUCAT

Dimarts, 17 de gener de 2023

Es porta a consulta per la participació dels ciutadans, d’acord amb allò establert a l’article 22 del Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament  núm.29 àmbit “MOLÍ D’EN SERRA”, que té per objecte, entre d’altres la qualificació com subzona 6.4 del sòl privat on s’admetrà, a part dels usos existents, el comercial

Adjuntem: Document avanç

                 Formulari de suggeriments

Termini del 15 de desembre de 2022 al 16 de gener de 2023

Aquest formulari l’heu de fer arribar a participa@navarcles.cat per tal d’incorporar aquests suggeriments al tràmit de participació ciutadana.

Darrera actualització: 7.12.2022 | 14:08