Subvenció del Consell Comarcal del Bages als propietaris d'habitatges buits

Dimarts, 21 de setembre de 2021 a les 00:00

El Consell Comarcal del Bages amb la finalitat de fomentar la mobilització del parc existent d’habitatges buits o desocupats i ampliar el parc d’habitatges de lloguer assequible aprova unes bases per la concessió d’una subvenció de fins a 1.500 €.

Persones beneficiàries:

 • Propietàries d’habitatges desocupats ubicats a municipis de la comarca del Bages
 • Propietàries d’habitatges ubicats a municipis de la comarca que ja es trobin en el programa de la Borsa del Consell en el moment que s’obri convocatòria.

Actuacions subvencionables:

 1. Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 2. Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 3. Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 4. Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 5. Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior/exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 6. Els honoraris facultatius per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 7. Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.
 8. Pagament d’impostos municipals, ordinaris o extraordinaris, que afectin directament a l’habitatge.
 9. Materials i equipaments necessaris per realitzar les actuacions descrites amb anterioritat.

Termini de presentació de la sol·licitud:

El termini de presentació de les sol·licituds s’inicia el dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el 15 d’octubre.

Darrera actualització: 21.09.2021 | 09:21