REDUCCIÓ CÀNON DE l'AIGUA

Dijous, 2 d'abril de 2020 a les 00:00
\N

REDUCCIÓ CÀNON DE L’AIGUA

Atenent les necessitats de les famílies en aquesta situació de crisi, l’Agència Catalana de l’Aigua ha establert una reducció del 50% del cànon de l’aigua, amb caràcter universal, per a tots els usuaris domèstics durant els mesos d’abril i maig, fent-lo extensiu també al món empresarial, aplicant una reducció del 50% del cànon que paguen les indústries i la resta d’activitats econòmiques.

 

El cànon de l’aigua és una part del cost de la factura trimestral de l’aigua. És un tribut autonòmic (de la Generalitat) amb finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua que grava el consum i la contaminació. El seu objectiu és fomentar una utilització més eficient d’aquest bé.

 

Així mateix, i per als col·lectius més vulnerables que ja avui s’estan beneficiant del cànon social zero en el primer tram (o aquells que hi puguin entrar a partir d’aquesta nova crisi provocada pel virus COVID-19), s’amplia la gratuïtat del cànon social a la resta de trams en cas que el seu consum se situï per sobre del primer tram.

 

Us informem també que existeix una altra bonificació (l’ampliació de trams) a què actualment estan acollits més de 408.000 abonats.

 

Podeu trobar-ne més informació al següent enllaç:

 

http://aca.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Tarifa-social-del-canon-de-laigua

 

Addicionalment, us recordem que existeix una tarifa social pel consum d’aigua, per famílies amb ingressos reduïts. A les famílies beneficiàries del cànon social de la Generalitat ja se’ls aplica automàticament aquesta tarifa social, i també es pot sol·licitar la seva aplicació als serveis socials de l’Ajuntament, sempre que es compleixin els requisits pertinents.

 

Podeu trobar més informació sobre la tarifa de l’aigua i el clavegueram a l'apartat "Seu Electrònica->Ordenances fiscals i altres".

Darrera actualització: 23.09.2020 | 14:42