NOTA INFORMATIVA HORARIS I CAPACITAT TERRASSES

Divendres, 22 de maig de 2020 a les 00:00

 

L’Alcalde de Navarcles per Resolució d’Alcaldia 2020DECR000255 del dia 21 de maig ha aprovat els horaris i condicions que han de complir les terrasses

TEMPORADA D'ESTIU DE 20 DE MAIG A 31 D’OCTUBRE:

De diumenges a dijous: de les 8 a les 23 hores

Divendres, dissabtes i vigílies de festius de les 8 a les 23.30 hores

Els horaris abans esmentat es poden perllongar un període de 30 minuts les nits de divendres, dissabte i vigílies de dies festius.

LIMITACIONS A LA CAPACITAT segons Ordre SND 399/2020 de 9 maig aplicació Fase 1

 Distància física d’almenys 2 metres entre taules o, en el seu cas agrupacions de taules

 Ocupació màxima de 10 persones per taula o agrupacions de taules.

 Adoptar les mesures d’higiene establertes a l’article 16 de l’Ordre

NORMES QUE CAL OBSERVAR A L’HORA DEL TANCAMENT:

No es permetrà l’accés a les terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar a cap client.

 No es servirà cap consumició.

 Han de quedar buits de públic en el termini màxim de 25 minuts.

Els accessos a les terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar han de quedar tancats, (excepte quan es tracti d’un espai públic).

1. Aquests horaris podran ser més limitats a criteri de l'Ajuntament depenent dels condicionants de l'entorn, compatibilitat d'usos, molta proximitat a habitatges, antigues queixes veïnals justificades, molèsties reiterades als veïns o ciutadans, etc.

2. Tant al matí com a la nit, la recollida i col·locació del mobiliari es realitzarà amb el màxim silenci possible, evitant l'arrossegament i colpeig del mobiliari.

L’ incompliment dels punts regulats per aquesta resolució podran ser denunciats pels agents de la Guàrdia Municipal de Navarcles, amb previ aixecament d’un acta genèric (A10).

Darrera actualització: 23.09.2020 | 14:54