Normativa sobre influença aviària i porcs senglars

Dimecres, 8 de març de 2023

En els documents adjunts, trobareu informació d'interès sobre la influença aviària i guia d'actuacions davant els conflictes generats per porcs senglars en zones urbanes.

En relació a la influença aviària, us informem que:

  • La influença aviària és una malaltia que provoca elevada mortalitat ens aus i és altament contagiosa entre aus
  • Les aus salvatges poden ser portadores i poden transmetre el virus a les aus de corral a través del contacte directe o indirecte amb aquestes, ja sigui a través de femtes, aigua compartida, secrecions nasals, per persones, equips, estris, ...
  • La ciutadania està obligada a comunicar la tinença o cria d’aus de corral, encara que sigui per a l’autoconsum, a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, per poder localitzar les granges i aplicar mesures de protecció.
  • Cal complir amb les restriccions de cria a l’aire lliure que puguin afectar-los temporalment, per prevenir el contacte amb aus salvatges.
  • La importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia. Es considera sospita
  • d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:
  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat elevada sense causa justificada.
  • Signes clínics diversos com tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, tremolors, apatia, lesions hemorràgiques...
Darrera actualització: 8.03.2023 | 11:39