Normativa i restriccions per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere

Dimecres, 22 de juny de 2022 a les 00:00

La Generalitat ha anunciat avui la normativa que s’ha de tenir en compte per a les properes revetlles de Sant Joan i Sant Pere. Entre d’altres indicacions, cal destacar que  no hi ha restriccions de pirotècnia addicionals a les habituals, excepte la prohibició expressa de llençar fanalets encesos a tot Catalunya, i l’obligatorietat de mantenir un marge de seguretat de mínim 500 metres amb terreny forestal o agrícola. Demanem molta responsabilitat per l’elevat risc d’incendi que tenim aquest any a causa de la sequera i les elevades temperatures.

Així, la normativa a tenir en compte és la de prevenció d'incendis forestals, DECRET 64/1995, de 7 de març, Article 15, pel qual s'estableixen mesures de prevenció:

En els terrenys forestals siguin o no poblats d'espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, resta prohibit:

a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat. Especialment no es podrà:

  • Cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
  • Fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires.
  • Fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.

b) Llençar objectes encesos.

c) Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

d) Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.

e) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals

Darrera actualització: 22.06.2022 | 15:24