L’Ajuntament de Navarcles inverteix més de 400.000 euros de romanent en despeses no previstes al pressupost

Dijous, 27 de maig de 2021 a les 09:00

El ple municipal de Navarcles ha aprovat aquest mes de maig, un cop liquidat el pressupost de 2020, invertir una part del romanent en despeses no previstes al pressupost aprovat el passat desembre. Així, es repartiran 437.326,66 euros entre partides ja existents i d’altres de noves, destinades a despeses de personal, ajudes a famílies, instal·lacions municipals, estudis i treballs tècnics i transferències al Consell Comarcal, entre d’altres.

En concret, les partides en què es destinarà la major part del romanent -un 51,43% del total- formen part del capítol d’inversions: 100.000 euros es destinaran al projecte del futur pla de Cal Tàpies, 50.000 a l’adequació de l’entorn de la Dresca, 45.000 a la millora del pati de butaques del Teatre Auditori i 30.000 a les reparacions i millores a la caseta del reg dels carrers Ubach i Monestir. Per altra banda, les retribucions dels plans d’ocupació -que sumen 75.000 euros- suposen una altra part important de les noves inversions, representant un 17,15% del total.

Altres partides que també veuran incrementat el seu pressupost són les destinades a la reparació i conservació de les instal·lacions esportives, a les ajudes a famílies per complementar les beques menjador atorgades pel Consell Comarcal del Bages, la partida d’obres per la finalització del pàrquing de la carretera de Manresa, i la de jardineria per millores en l’entorn natural del poble.

La llista completa de les modificacions de crèdit aprovades pel ple municipal es poden consultar a la taula següent:

CRÈDIT EXTRAORDINARI
PARTIDES QUANTITAT
Ajudes a famílies 10.000,00
Pla de Cal Tàpies 100.000,00
Retribucions plans d'ocupació 55.000,00
Seguretat social 20.000,00
Adeqüació entorn de la Dresca 50.000,00
Millora pati de butaques de l'Auditori 45.000,00
Caseta reg dels carrers Ubach i Monestir 30.000,00
Estudis i treballs tècnics 15.000,00
Estudis i treballs tècnics 15.000,00
Obres 15.000,00
Jardineria 16.500,00
Maquinària i material de la brigada 7.000,00
Inventariable música 6.500,00
Reparacions i conservació d'edificis esportius 12.000,00
Reparacions i conservació de piscines 6.000,00
Vestuari 5.000,00
Consell Comarcal del Bages 4.000,00
Reparació i manteniment d'equips informàtics 5.000,00
Retribucions personal laboral temporal 8.000,00
Seguretat social 3.000,00
Amort de prést a/l p d'ens de fora del sector públic 9.326,66
TOTAL DESPESES 437.326,66

 

Darrera actualització: 26.05.2021 | 13:23