El ple de Navarcles aprova un pressupost continuïsta de 6,3 milions d’euros, amb un esforç per augmentar l’ajuda a entitats i persones

Dimecres, 2 de març de 2022 a les 00:00

L’Ajuntament de Navarcles ha apro­vat en ple extraordinari el pres­supost 2022, que puja a 6.311.889 euros. És només un 1,09% superior al de l’any 2021, per tant es tracta d’un pressupost continuïsta, que s’ha elaborat amb molta prudència donada l’actual situació econòmica que es viu de forma global. Malgrat això, inclouen un augment d’un 15,52% de la partida destinada a l’ajut a entitats i persones.

Cal destacar:

 • Més de 60.000€ seguir donant suport a les entitats del municipi
 • 23.000€ dels quals a les entitats esportives
 • 3.900€ per ajudes als lloguers per a joves
 • 53.900€ per ajudes a famílies
 • 8.450€ per a la dinamització comercial del muncipi
 • En educació es preveu una despesa de 771.495€

Principals inversions previstes

Entre les principals inversions que inclou el pressupost per al proper any, destaquen:

 • Remodelació del Pla de Cal Tapi­as i la Font de la Cura amb l’objec­tiu de reordenar el parc: aparca­ments, àrea d’autocaravanes, àrea pícnic i potenciar la zona verda
 • Trasllat de la caseta de la captació d’aigua per al reg mu­nicipal del c/Monestir al c/Ubac
 • Seguim apostant per la reno­vació de l’enllumenat a les vies urbanes
 • Implantació de plaques fotovol­taiques per un consum d’energia neta en els edificis municipals
 • Construcció del menjador de l’Es­cola Catalunya - Edifici Vermell
 • Obertura d’un nou carrer sota el CAP nou
 • Nou pàrquing per al CAP amb una capacitat superor als 150 cotxes
 • Millores importants tant a l’Audi­tori com a La Creueta

D’on surt el pressupost?

Gairebé el total d’ingressos pro­venen d’ingressos corrents, com impostos (plusvàlua, impost de ve­hicles, IBI, activitats empresarials, construccions, etc.), taxes i preus públics, trasferència, subvencions i ajuts que rep l’Ajuntament per fi­nançar despesa corrents i ingressos patrimonials. Pel que fa a les despeses, la major part dels diners es dediquen a re­muneracions de personal municipal, despeses corrents i serveis, despe­ses financeres i aportacions a en­titats i ajudes a persones, que és el capítol que més ha augmentat.

 

Darrera actualització: 02.03.2022 | 10:44