Convocatòria de beques per a material escolar i activitats extraescolars pel curs 22-23

Dimecres, 27 de juliol de 2022

Presentació de sol·licituds:   27 de JULIOL al 10 D’AGOST de 2022 (ambdós inclosos)

Documentació obligatòria a adjuntar per alumnes becats el curs 21-22

  • Extracte bancari dels 6 últims mesos dels comptes de cada membre de la unitat de convivència
  • Últim rebut d’hipoteca o lloguer pagat
  • 3 últimes nòmines (o bé acreditar pensió, atur...)

Documentació obligatòria a adjuntar per alumnes no becats el curs 21-22

  • Tota la documentació requerida a la sol·licitud

No s’acceptarà cap sol·licitud fora d’aquest termini.

La inscripció s’ha de fer preferiblement per via telemàtica, o bé presencialment a l’oficina de l’Àrea d’Atenció a les Persones (C/Fortià Solà,11, 2n), telèfon 93 135 51 00

 

Darrera actualització: 27.07.2022 | 14:55