Ajuts pels lloguers en l’obertura de nous establiments comercials o de serveis

Divendres, 15 de gener de 2021 a les 00:00

La finalitat d’aquests ajuts és coadjuvar al desenvolupament dels nous establiments comercials del municipi o a la reobertura d’establiments comercials tradicionals (es considera comerç tradicional aquelles botigues que hagin estat obertes abans de l‘any 1990) mitjançant la incentivació econòmica, amb l’objectiu de tornar a reactivar el teixit comercial municipal.

Vist que hi ha una disminució gradual d’establiments comercials i amb l’objectiu facilitar l’ocupació dels locals comercials, s’ha cregut oportú l’oferiment d’aquest ajut. Considerant el cas dels comerços tradicionals, la nova activitat que s’iniciï haurà de tenir certa relació amb el negoci anterior, ja que des de l’Ajuntament volem mantenir la coherència comercial. Aquest fet es degut a què valorem molt aquests negocis, donat que han estat una part fonamental en el desenvolupament de l’economia interna de Navarcles.

Respecte la quantia dels ajuts, aquesta dependrà de la modalitat a la què s'accedeixi:

- Modalitat 1. Nova obertura de comerç: es concedirà el 50%, amb un import màxim de 250€ mensuals, del lloguer els 6 primers mesos.
- Modalitat 2. Reobertura d’un comerç tradicional: es concedirà fins al 80%, amb un import màxim de 400€ mensuals, del lloguer dels 6 primers mesos.

Darrera actualització: 03.08.2021 | 08:03