Ajuts a les empreses per a la contractació de persones vulnerables

Dilluns, 13 de juny de 2022 a les 00:00

Els ajuts a la contractació tenen com a objectiu principal el foment de la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d'exclusió procedents d'empreses d'inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania.

Import subvenció              -7.000 € per un contracte de treball de 12 mesos a jornada complert

Entitats beneficiàries:       -Empreses del mercat ordinari, excepte empreses de treball temporal, amb establiment a Catalunya

Accions subvencionades  -La contractació laboral a jornada complerta de les persones destinatàries en el mercat ordinari de treball durant l'any                                                   2022, per un mínim de sis mesos, mitjançant qualsevol de les modalitats de contracte vigents en la legislació                                                            laboral.

Persones destinatàries:   -Persones amb discapacitat igual o superior al 33%, persones en situació o en risc d'exclusió social prèviament                                                        contractades per empreses d'inserció i/o persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (RGC)

Termini presentació:        -Del dia 2 de juny al 30 de setembre de 2022

 

 

 

Darrera actualització: 13.06.2022 | 10:48