Actualitat/ Notícies

Notícies

28 d'agost del 2019

RESULTATS I ACORDS PROCÉS SELECTIU PERSONAL TEMPORAL ESCOLA BRESSOL

 

Es fan públics els resultats desl concurs de mèrits i acords de la Comissió de Valoració, del procés selectiu per la contractació en règim laboral temporal de personal per l'Escola Bressol.