Actualitat/ Notícies

Notícies

8 d'agost del 2019

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

 

Es fa pública les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'administratiu/iva, i constitució d'una borsa de treball, mitjançant oposició lliure.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 al 28 d'agost del 2019 (ambdós inclosos).

Per omplir la sol·licitud cal acompanyar la documentació indicada a les bases específiques.