Actualitat/ Notícies

Notícies

26 de juliol del 2019

RESULTATS I ACORDS PROCÉS SELECTIU CONSERGE LABORAL FIX

 

Es fan públics els resultats i acords del Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir una vacant de Conserge en la plantilla de l'Ajuntament en règim laboral fix